Compromís de Qualitat

El nostre “Model Nou Barris” d’atenció a la Salut Mental es fonamenta en el compromís per la qualitat mitjançant:

  • Gestió de processos per objectius i resultats.
  • Formació permanent per tots els grups professionals del nostre equip, tant els assistencials com de suport. Formació interna i externa. Supervisions farmacològiques, de psicoteràpia individual i de famílies.
  • Suport a l’activitat investigadora dels professionals (tesis, publicacions científiques, ponències a congressos, simpòsium i jornades).
  • Auditoria ISO 9001:2008.
  • Auditoria de Protecció de Dades per tal d’assegurar la confidencialitat de les dades personals que en son facilitades.
  • Auditoria Econòmica anual per avaluar i demostrant el bon ús dels recursos que li són destinats.
comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

  • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.