Programa Psicoteràpia

Consisteix en l’atenció als usuaris amb problemes de depressió, ansietat, neurosis, distímies, depressió major i trastorns de personalitat, que requereixin un abordatge psicoterapèutic, independentment de si estan fent o no seguiment psiquiàtric.

Des d’aquest Programa s’ofereix principalment psicoteràpia individual, però també es realitzen psicoteràpies de parella o familiars, segons les diferents necessitats.

El nostre equip

Està format per 4 psicòlegs, 2 al CSMA Nord i 2 al CSMA Sud.

La via d’entrada de les persones amb problemes de salut mental pot ser per derivació del propi psiquiatre del CSMA o també per derivació directe des de les àrees bàsiques de salut, i en alguns casos també des d’úrgències.

El nostre compromís

Oferir atenció psicoterapèutica a usuaris amb problemes de depressió, ansietat, neurosis, distímies, depressió major i trastorns de personalitat amb la finalitat d’aconseguir resultats com:

  • Alleujament o supressió simptomàtica.
  • Canvis en relació amb pertorbacions pròpies de la situació clínica (ansietat, depressió, trastorns de comportament, etc.).
  • Adquisició de consciència de malaltia psíquica.
  • Modificacions a la estructura de la personalitat.
  • Altres modificacions favorables (referents a dificultats en diverses àrees de la vida de la persona).
  • Des d’un abordatge integrador que contempla l’enfocament cognitiu, emocional i sistèmic per augmentar la conscienciació i el significat del símptoma, a més de la psicoeducació per tal d’elaborar els conflictes intrapsíquics i interpersonals.

La intervenció de psicoteràpia es defineix i s’acorda amb el pacient per objectius del què es pretén aconseguir i a la vegada per un període d’un any, temporalitat que en alguns casos es pot ampliar-se si el tractament o el perfil de pacient ho requereix.

La psicoteràpia pot ser la intervenció terapèutica exclusiva o formar part del tractament global del pacient a més del seguiment psiquiàtric i el tractament farmacològic. Quan hi ha intervenció conjunta psiquiàtrica i psicològica, es defineix com a “tractament articulat” i es realitza amb una estratègia terapèutica coordinada entre ambdós professionals.

Donat que l’objectiu final és la rehabilitació i la inserció social del pacient, en determinats casos es treballa de manera coordinada amb Serveis Socials i Serveis d’Inserció Laboral.

Si durant el procés terapèutic finalitza la psicoteràpia, es dóna fi al tractament articulat, que vol dir que el pacient continuarà fent el seu seguiment per part del psiquiatre. De la mateixa manera, si el pacient finalitza el seu seguiment psiquiàtric, es donaria fi al tractament articulat però seguiria en el Programa de Psicoteràpia i dins del CSMA fins rebre l’alta de psicologia.

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

  • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.