Programa PSI

El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) és un programa pioner que Nou Barris va iniciar al 2002.

La seva finalitat és la recuperació de la persona afectada per TMS (trastorn mental sever), promovent l’autonomia i una millor qualitat de vida en la comunitat .

programa psi

A qui ens dirigim?

 • Persones a qui el trastorn comporta greus repercussions personals, socials i familiars.
 • Amb poca o sense consciència del trastorn, fet que condueix a un abandonament del seu tractament.
 • Persones amb un alt grau de dependència amb poc suport familiar o amb un suport familiar que comporta una sobrecàrrega per aquesta.

Per què un Programa específic?

 • Perquè permet un acompanyament en l’entorn pròxim de la persona, en el seu barri i en el seu domicili, acompanyant-lo en les activitats de la seva vida quotidiana.
 • Per promoure la consciència del trastorn, gestionar els símptomes, prevenir anticipadament les descompensacions i les crisis podent disminuir l’ingrés hospitalari.
 • Facilitar la vinculació a CSMA i oferir accés a tota la xarxa de recursos socials, sanitaris i d’inserció laboral que permetin una rehabilitació.
 • Acompanyant a definir i desenvolupar un projecte vital, afavorint la integració i evitant l’aïllament social.
 • Per donar suport i eines a les famílies de les persones afectades pel trastorn, pilar bàsic en la recuperació d’aquestes.
 • Amb una estada mitja de 2 anys.

Cartera de serveis

 • Visites domiciliaries
 • Visites en medi obert
 • Entrevistes amb l’usuari
 • Entrevistes familiars

El nostre equip

 • Un equip humà format per 4 professionals de la psiquiatria, psicologia, i educació social.
 • Que treballen de manera integrada per tal de poder avaluar i tractar cada cas de adaptant-nos a cada necessitat i a cada usuari
 • i que es coordinen estretament amb tots els serveis de la xarxa de Salut Mental i drogues, xarxa sanitària, de serveis socials, programes comunitaris, entitats educatives...

El nostre compromís

 • Donar contenció, suport i acompanyament adaptat a les necessitats i interessos de la persona i de la seva família en el seu entorn immediat (domicili i barri).
 • Ajudar en la forma d'interpretar i afrontar les dificultats del trastorn per augmentar la seva autonomia i benestar.
 • Coordinar les accions de prevenció, tractament, rehabilitació i suport dels diferents recursos assistencials.
 • Prestar una atenció basada en l'accessibilitat (telèfon mòbil), flexibilitat, proximitat i freqüència en les trobades.
comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.